NETWORK & GÜVENLİKDisaster Recovery

Disaster Recovery Nedir ?

Disaster Recovery (Felaket Kurtarma), bir organizasyonun veya işletmenin, felaket durumlarına (doğal afetler, veri kaybı, saldırılar, sistem arızaları vb.) karşı hazırlıklı olma ve etkilenen sistemleri en kısa sürede yeniden çalışır hale getirme sürecidir. Bu süreç, iş sürekliliği planının bir parçası olarak ele alınır ve kuruluşların kritik iş süreçlerini koruma ve sürdürebilme yeteneklerini sağlama amacını taşır.

Disaster Recovery’nin ana hedefleri şunlardır:

1. Veri Kurtarma: Veri kaybını önlemek veya en aza indirmek için yedekleme ve veri kurtarma stratejileri uygulamak.

2. Sistem Kurtarma: Felaket durumları sonrasında etkilenen sistemleri en kısa sürede yeniden çalışır hale getirmek.

3. İş Sürekliliği Sağlama: Kritik iş süreçlerini sürdürerek müşteri hizmetleri, operasyonlar ve diğer önemli faaliyetleri etkilenmeden sürdürebilmek.

4. Risk Azaltma: Felaketlere karşı hazırlıklı olmak, organizasyonun riskini azaltır ve etkilerini en aza indirir.

Disaster Recovery stratejileri, şu temel bileşenleri içerir:

1. Yedekleme ve Geri Yükleme: Veri kaybını önlemek ve veri bütünlüğünü sağlamak için düzenli yedekleme işlemleri ve veri geri yükleme süreçleri.

2. Alternatif Altyapı: Felaket durumlarında kullanılmak üzere ikinci bir fiziksel veya sanal altyapının hazırlanması.

3. İş Sürekliliği Planı: Kritik iş süreçlerinin ve faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için bir planın oluşturulması ve uygulanması.

4. Felaket Senaryolarının Test Edilmesi: Planların etkinliğini değerlendirmek amacıyla periyodik olarak felaket senaryolarının test edilmesi.

5. Personel Eğitimi: Çalışanların, felaket durumlarında nasıl hareket edeceklerini bilmesi için eğitilmesi.

6. Güvenlik Önlemleri: Felaket durumlarına karşı güvenlik önlemlerinin alınması, veri güvenliğinin sağlanması.

Felaket Kurtarma, iş sürekliliği planlaması içinde yer alsa da, daha geniş bir bağlamda organizasyonların karşılaşabileceği çeşitli felaket senaryolarına hazırlıklı olmalarını sağlar. Bu, iş sürekliliğini sürdürmek ve müşteri hizmetlerini etkileyen olumsuz durumları en aza indirme konularında kritik bir stratejidir.

Neden Disaster Recovery Desteği Almalıyım?

Disaster Recovery (Felaket Kurtarma) desteği almak, bir organizasyon veya işletme için bir dizi önemli avantaj sağlar. İşte bu tür bir desteği almanın bazı nedenleri:

1. İş Sürekliliği Sağlama:
Disaster Recovery, kritik iş süreçlerini sürdürerek iş sürekliliğini sağlar. Felaket durumlarında dahi hizmetlerin ve operasyonların devam etmesine olanak tanır.

2. Veri Kaybını Önleme:
Düzenli yedekleme ve veri kurtarma stratejileri sayesinde veri kaybını önler veya en aza indirir. Bu, önemli verilerin korunmasını sağlar.

3. Felaketlere Hazırlıklı Olma:
Felaket durumlarına karşı hazırlıklı olmak, önceden belirlenmiş planlar ve süreçlerle hareket etmek, organizasyonun felaketlerle başa çıkma kabiliyetini artırır.

4. Risk Azaltma:
Felaket Recovery planları, organizasyonun felaketlere karşı karşılaştığı riski azaltır. Bu, iş sürekliliğini etkileyen faktörleri minimize etmeye yardımcı olur.

5. Müşteri Güveni:
Felaketlere karşı hazırlıklı olmak ve iş sürekliliğini sağlamak, müşteri güvenini artırır. Müşteriler, hizmetlerin kesintisiz bir şekilde sunulacağına dair güven duyarlar.

6. Kanun ve Düzenlemelere Uyumluluk:
Bazı sektörlerde, özellikle finans, sağlık ve diğer düzenlenmiş sektörlerde, iş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarına uymak yasal bir gerekliliktir.

7. Maliyet Tasarrufu:
Felaket durumlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmek, iş kaybını ve maliyetleri minimize etmeye yardımcı olur. Ayrıca, iş sürekliliği planları, uzun vadeli maliyet tasarruflarına da katkıda bulunabilir.

8. Reputasyon Koruma:
Hızlı ve etkili bir şekilde felaketlere yanıt vermek, organizasyonun itibarını korur. Müşteriler, iş sürekliliğini sağlayabilen ve felaketlere karşı dirençli olan organizasyonları daha güvenilir bulabilir.

9. Personel Hazırlığı:
Felaket kurtarma planları, personelin felaket durumlarında nasıl hareket edeceği konusunda eğitilmesini içerir. Bu, personelin etkili bir şekilde yönetilmesine ve organizasyonun hızlı bir toparlanma sürecine girmesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, Disaster Recovery desteği almak, organizasyonların felaket durumlarına hazırlıklı olmalarını, iş sürekliliğini sağlamalarını ve olası risklere karşı dirençli olmalarını sağlar. Bu da uzun vadeli başarı ve sürdürülebilirlik için kritik bir unsurdur.

Hazır mısınız?Görüşme planlayalım.
https://tay.net.tr/ijareloa/2023/07/illustration_home_02.png

Uzman ekibimiz size özel ihtiyaç analizi yaparak doğru çözümü teklif edecek.